پایان نامه

c (3420)

دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم و فنون دریایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بوم شناسی آبزیان عنوان: استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3419)

دانشکده علوم گروه فیزیک پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیک در گرایش حالت جامد عنوان : اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3418)

Islamic Azad University Science and Research, Bandar Abbas Branch A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Master of Arts (M. A) In Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Title: Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3417)

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY AT CENTRAL TEHRAN GRADUATE SCHOOL ENGLISH DEPARTMENT A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL) The Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3416)

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY CENTRAL TEHRAN BRANCH GRADUATE SCHOOL ENGLISH DEPARTMENT A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL) THE Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3415)

Islamic Azad University At Central Tehran Faculty of Foreign Languages English Department A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3414)

Islamic Azad University Central Tehran Branch Faculty of Foreign Languages Department of Postgraduate Studies Subject: The Quest for Racial Identity In Toni Morrison’s Song of Solomon Under the Light of Derridean Deconstruction A Thesis Submitted Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3413)

In The Name Of God ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, ILAM BRANCH Subject: The Effects Instruction on Pragmatic Development among Iranian EFLLearners:Teaching Polite Refusahs in English By: Malek Lotfi Supervisor by: Dr. Akbar Azizifar Advisor by: Dr. Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3412)

In His Most Gracious Name Islamic Azad University Torbat-e Heydarieh Branch The Effect of Project Works on Learner’s Autonomy and Language proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners in Two High schools in District Four in Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3411)

b ISLAMIC AZAD UNIVERSITY CENTRAL TEHRAN BRANCH Faculty of Foreign Languages- Department of English A THESIS SUBMITED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIRMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN THE EFFECTS OF CRITICAL Read more…

By 92, ago