دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
گروه معماري
عنوان پايان‌نامه:
طراحی ساختمان فرمانداری شهر ایلام
استاد مربوطه:
دکتر نورمحمد افشاری
نگارش:
اشکان نادمی
تابستان1394
اینجانب این رساله راهر چند اندک است در مقابل دریای عظیم علم ومعرفت،
وهرچند ناقابل ،
تقديم به مهربان فرشتگاني میکنم که لحظات ناب باهم بودن، لذت وغرور دانستن وعظمت رسيدن را به من آموختند «پدر ومادرم»
وازخداوند بزرگ وبی همتا بهشت را برایشان آرزومندم.
لازم ميدانم تا بدينوسيله از زحمات بي دريغ،تلاشهاي بي وقفه وراهنمايي هاي ارزشمند جناب آقای دکتر نورمحمد افشاری در راستاي انجام اين پروژه در طول يک ترم گذشته تشکر وقدرداني نمايم.
اقرارنامه
اينجانب اشکان نادمی
اعلام مي‌دارم که تمام فصل‌هاي مختلف اين رساله و اجزاء مربوط به آن برای اولین باروتوسط شخص خودم انجام پذيرفته است.
برداشت ازنوشته‌ها،اسناد،مدارک وتصاويرپژوهشگران حقيقي ياحقوقي باذکرمأخذکامل وبه شيوه تحقيق علمي صورت گرفته است. بديهي است درصورتيکه خلاف مواردفوق اثبات شودمسئولیت آن مستقیماًبه عهده اینجانب است.
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام شماره:
دانشکده فنی و مهندسی تاریخ:
پیوست:
صورتجلسه دفاع از پروژه پایانی کارشناسی پیوسته معماری
(فرم شماره 4)
جلسه دفاع از پایان نامه خانم / آقای
دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری دانشگاه آزادایلام در تاریخ / / برگزار گردید. ایشان با اخذ نمره به حروف در مقطع کارشناسی پیوسته معماری دانش آموخته شدند.
استاد راهنما
هیئت داوران:ریاست جلسه داوری:
مدیر گروه معماری:
این صورت جلسه در سه نسخه تنظیم گردیده است. دانشجو موظف است در هنگام ثبت نمره دو نسخه از آن را به مدیر گروه و یک نسخه را به مسئول پایان نامه ها ارائه نماید و کپی آن را نیز برای خود نگه دارد
ثبت نمره نهایی توسط اموزش کل تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو می باشد. بنابرین جلسه دفاع یکی از ارکان فارغ التحصیلی دانشجو می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعاريف وكليات
اداره15
نظام یا سیستم15
تاریخچه نظام اداری در جهان15
نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران15
دوران قبل از اسلام16
نظام اداری مادها16
دوران هخامنشیان16
دوران تسلط مقدونی ها بر ایران17
دوره اشکانیان17
دوران ساسانیان17
سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام17
دوران امویان17
دوران عباسیان18
دوران تیموریان18
دوران صفویان18
دوران افشاریان18
دوران قاجاری ها18
دوران پهلوی19
جمهوری اسلامی ایران19
پیشینه فضاها و بناهای عمومی19
پیشینه فضاها و بناهای عمومی در جهان19
فوروم20
پیاتزا21
فصل دوم: بررسي نمونه هاي مشابه
ساختمان توسعه فرمانداری شهر مشهد24
معرفی شهر اقلیم25
ویژگی های طراحی ساختمان28
ویژگی های تاسیسات ساختمان29
ساختمان اداری شهرداری تبریز31
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین34
ساختمان اداری سویس ری38
مراحل طراحي بنا39
فصل سوم: مباني نظري طرح
از بلدیه تا ساختمان اداری شهر43
ضرورت تغییر سیستم‌ها و روشهای انجام کار دستگاههای اداری45
نقش روشهای نوین و مکانیزه اداری در بهبود نظام اداری45
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری46
عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری46
بررسی کمیت سطوح در یک ساختمان اداری48
برنامه کالبدی یک ساختمان اداری48
تقسیم بندی 4 گانه بر اساس الگوهای کلی ارتباطی49
الگوی ناحیه ای49
الگوی خطی49
الگوی شعاعی49
الگوی حیاط مرکزی50
فصل چهارم: بسترطرح ومطالعات سايت
استان ايلام54
بررسي موقعيت شهرستان ايلام54
وضعيت اقتصادي54
بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام55
آب و هوای منطقه55
پراكندگی بارش در استان ايلام57
دمای هوا در استان ايلام58
ميزان بارندگي58
روزهاي يخبندان58
بادهای مسلط58
رطوبت نسبي59
ادبيات قومي استان59
صنايع دستي59
فصل پنجم: استانداردها و ريز فضاها
مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه62
مساحت زیر بنا62
جمعیت اداری62
مساحت سرانه62
مساحت سرانه زیر بنا62
مساحت سرانه زیربنا62
مساحت سرانه خالص زیر بنا63
ضریب گردش طبقات تیپ63
سهم تاسیسات از زیر بنا63
سرانه مصرف گرما (سرما)63
سرانه پارکینگ( سرپوشیده)64
ضرایب گردش64
ضریب گردش افقی64
ضریب گردش عمودی64
مساحت سرانه ناخالص زیربنا65
ملاحظات برنامه ریزی65
فضا و مصالح66
ساختارهای سقف67
طراحی مدولار69
شبکه های طراحی69
شبکه های شکل دهی عمودی70
ستون ها70
شبکه شکل دهی افقی70
شبکه های اثاثیه70
شبکه های ساختمانی و تاسیساتی71
تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار71
سیرکولاسیون73
راهروها73
پلکان ها74
مبلمان اداری74
وسایل و لوازم کار اداری77
الف) موقعیت ها77
ب) انتخاب اثاثیه77
وسایل کار درایران77
ملاحضات در چیدمان78
تنظیم فضا با تغییرات79
طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری80
عملکرد فضائی و محدودیت ها80
آثار عوامل طبیعی بر انسان81
دمای محیط81
سرو صدا81
نور82
نور طبیعی82
نور مصنوعی83
رنگ84
بافت86
دید های خارجی و داخلی87
زیبا شناسی89
فرم89
حفاظت و امنیت89
الف) حفاظت89
ب) توصیه های حفاظت و ایمنی90
اقدامات آکوستیکی90
توصیه‌های روان شناسی محیط کار91
ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی93
فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند طراحی
شهرایلام96
سایت انتخاب شده96
تحلیل سایت97
سیرتکوین ایده97
فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط
منابع وماخذ115
چکیده
نظام اداری با توجه به نقش خدمات رسانی به جامعه اداری پیچیدگیهای فراوانی دارد و لازم است در کنار نیروی انسانی ورزیده و آموزش دیده از تکنولوژی، بعنوان یک ابزار کارآمد استفاده نمائیم و روشهای مکانیزه را به خدمت بگیریم، زیرا روشهای مکانیزه تا حدود زیادی می تواند در تحول و افزایش راندمان کار مؤثر باشند .
ضرورت توجه به نحوه استقرار اجزای سازمانی در مجموعه‌های اداری یکی از معضلات نظام اداری کشور روشهای اجرای آن می‌باشد این روشها از آنجا که اغلب قدیمی بوده و هیچگاه بصورت مستقل و هماهنگ باسایر سازمانها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند ، موجب آن گردیده که سازمانهای اداری کشور با روشهای فعلی پویایی لازم را نداشته و دارای کارایی لازم با نیازهای جامعه نباشند . بررسی روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای نوین بجای روشهای قدیمی و سنتی از اموری است که جهت تحول سیستم اداری لازم بنظر می رسد.
طرح جا و مکان از اولین موضوعاتی است که در تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روشهای اداری مورد نیاز در یک مجتمع اداری – خدماتی پرداخته شود .
منطبق نبودن جا و مکان با وظایف یک سازمان باعث کندی و تراکم در کارها می‌شود . لذا با بکار بردن اصول صحیح طرح جا و مکان می‌توان به بهبود روشهای انجام کار و افزایش کارآیی اثربخش سازمان کمک کرد، بطوریکه طراحی صحیح و تخصیص فضای مناسب به کارکنان می تواند نتایج مثبت زیر را به همراه داشته باشد :
ایجاد رفاه و راحتی برای کارکنان در محل کار
افزایش بازدهی و سهولت انجام کار
کاهش زمان انجام کار
جلوگیری از تراکم و وقفه در کارها
کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
حداکثر استفاده از جا و مکان در تسهیل جریان امور
ایجاد تسهیلات و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ارباب رجوع
فصل اول:
تعاريف وكليات
اداره
دیر زمانی نیست که واژه اداره، مشتمل بر مفهوم جایگاه فیزیکی و یا نوعی ساختمان شده است. این ادارات قالب فیزیکی معینی برای عملکرد خود ندارند. در این گونه ادارات، مفهوم عمل تحقق می یابد در واقع اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاص که براساس آن عده ای از افراد بشر به منظور نیل به یک سلسله هدف های نسبتاً مشخص با یکدیگر همکاری می کنند. بدین معنی که تصمیم هایی اتحاذ می نمایند و تصمیم هایی را به مرحله اجرا در می آورند.
نظام یا سیستم
مجموعه ای از افراد است که با ارتباط و همبستگی متقابل مجموعه واحدی را تشکیل می دهند و نقش معینی را ایفا می کنند. هر نظامی در درون خود از خرده نظام هایی تشکیل می شود.
تاریخچه نظام اداری در جهان
سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر ایجاد گردید. دولت جهت کنترل امور زیر بنایی عمومی و راههای ارتباطی خصوصاً عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ایجاد تشکیلات اداری بود.
در چین باستان نیز با استفاده از تعالیم کنفوسیون در خصوص وظایف دولت شالوده امور بروکراتیک بنا نهاده شد که این تعالیم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از جمله انگستان قرار گرفت.
بتدریج با پیشرفت جوامع و گسترش فعالیت های گوناگون اجتماعی ضرورت ایجاد قوانین و سازماندهی در این جوامع امری اجتناب ناپذیر شد و رفته رفته ادارات دولتی و خصوصی شکل گرفت. نظر عموم بر این است که تاریخ ظهور ساختمان های اداری بزرگ به اوایل قرن 19 در اروپا و امریکا باز می گردد.
نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران
تاریخ تحولات نظام اداری ایران به 2 دوره قبل و بعد از اسلام تقسیم می شود.
دوران قبل از اسلام
دوران پیش از اسلام دارای یک سیستم اداری بسیار ساده بوده که خود دارای مراحلی بشرح زیر است:
نظام اداری مادها
مادها در اواخر قرن هفتم(ق.م) حکومتی مقتدر با تشکیلات اداری و نظامی نیرومند و متمرکز به رهبری و فرمانروایی واحد و به شیوه استبدادی بوجود آوردند و این سیستم مقتدر تا آمدن اسکندر به ایران ادامه یافت.
دوران هخامنشیان
دولت متمرکز هخامنشی با مدیریت سیاسی برتر، تکثر پذیری بالا و به ویژه دیوان سالاری بی نظیر خود، الگو و بنیان جدیدی رادر شیوه و سازمان حکومت گری و فرمان روایی به جهان باستان عرضه داشت، آن گونه که در طول سده های بعد، نظام اداری حکومت های سلوکی، اشکانی، ساسانی، روم و حتی عباسی با پیروی و بر پایه شیوه ها و الگوهای آن برپا و پایدار گشت. در این دوره اقدامات اداری عظیم و شایسته تقدیر داشت. اقدامات اداری وی را می توان به اختصار بیان نمود:
دستگاه اداری فعال
ارتباطات سریع
رسیدگی سریع به امور از طریق ادارات مرکزی
دستگاه بازرسی بسیار منظم
مداخله نظامی سریع در صورت وقوع شورش
در زمان داریوش کشور به 20 ایالت تقسیم گردید و برای ادارات هر ایالت یک ساتراپ(استاندارد) وجود داشت. یک فرمانده قشون و یک دبیر از طرف حکومت مرکزی برای هر ایالت، تعیین می گردید. زیر نظر دبیر و ساتراپ عده ای کارمند اداری به کار مشغول بودند که وظایف اداری را اجرا می کردند و در مواقع سازمان بروکراسی ایران را تشکیل می دادند.
دوران تسلط مقدونی ها بر ایران
در این دوره مرکزیت اداری ایران از بین رفت و روش ملوک الطوایفی و نیمه مستقل جانشین آن گردید. مقدونیان چون فاقد نفوذ و تکیه گاه ملی بودند برای اداره این امپراطوری وسیع ناگریز شدند اساس سازمان اداری را که در زمان داریوش پایه گذاری شده بود، ادامه دهند.
دوره اشکانیان
در این دوره که از 250 ق.م آغاز شد تا حدودی نظام اداری ایران سامان دهی شد ولی هرگز نتوانست به پای هخامنشیان برسد. اشکانیان مرکزیت سیاسی زمان هخامنشیان را از بین بردند و سیستم اداره امپراطوری را به 7 حکومت تقسیم نمودند و هر حکومت، خود چند امیرنشین داشت.
دوران ساسانیان
در این دوره درخشان تاریخ باستان ایران، اداره عمومی را چندین اداره به نام دیوان بر عهده داشتند که از هفت دیوان: ارتش، راه ها، مسکوکات، نامه ها، دادرسی، امتیازات دولتی، مالیات، اوزان و مقادیر نام برده اند. این دیوان ها با تشکیلات و سازمان های منظم و ترتیب کامل، ادرات آن دوره را تشکیل می دادند.
سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام
در زمان خلفای راشدین حکومت وسیله ای برای اجرای اصول و احکام دینی به شمار می رفت. در آن دوران تشکیلاتی که بتوان آنرا دولت خواند وجود نداشت و همه امور جامعه با مداخله مستقیم پیشوای اسلامی انجام می شد.
دوران امویان
در این دوران نظام اداری اسلام دستخوش تغییر و تحول زیادی شد. در این دوران از 4 دیوان خراج، مستغلات، خاتم و رسایل نام برده اند. ضمناً دیوان الشرطه یا حرس(شهربانی کل) نیز برای اولین بار در عصر امویان (معاویه) تاسیس شد.
دوران عباسیان
در دروه عباسیان خلافت، صورت ایرانی پیدا کرد. عباسیان برای بسط قدرت به توسعه سازمان های اداری پرداختند و به تقلید از ایرانیان مقام و منصب وزارت را به عنوان یکی از پایگاه های مهم حکومتی رسمیت دادند. د راین دوران 2 وزارت تفویض و تنفیذ وجود داشت. از دیوان های جیش، رسالت، عرضی، برید، نفقات، خراج، استیفا، وظایف، اقطاعات، حرس، حسبه، اوقاف، مظالم و دیوان اشراف در این دروه نام برده اند.
دوران تیموریان
در این دوران مرکزیت امور از بین رفت و عدم تمرکز بشکل ملوک الطوایفی، حکمفرما گردید. در این دوران تعداد وزرا به 7 نفر رسید.
دوران صفویان
شاهان صفوی با تشکیل دولت واحد و مستقل توانستند یک سیستم اداری مقتدر تشکیل دهند و نظام ملوک الطوایفی را از بین بردند.
دوران افشاریان
با ظهور نادر شاه، دوران صفوی از لحاظ سیاسی به پایان رسید ولی اوضاع اداری و اجتماعی آن تغییر نکرد.
دوران قاجاری ها
سیستم اداری دوران قاجاری ها نیز تا حدودی از دوران صفویه، اقتباس شد. در این دوران بر اثر افزایش تعداد مشاغل دولتی و لزوم نگهداری حساب ها و سایر احتیاجات سلطنتی، سازمان اداری توسعه یافت. برای اولین بار در دوران فتحعلی شاه 4 وزارت خانه: دول خارجه، مالیه، مداخله و قواعد عامه به شکل سازمان های مشابه دولت های خارجی، مامور اجرای وظایف دولت شدند.
دوران پهلوی
در زمان پهلوی کیفیت و کمیت وظایف دولت تغییر کرد و توجه خاص وی به ایجاد نظم و قانون منجر به ایجاد سازمان های جدید دولتی شد و شالوده ای متفاوت در تشگیلات اداری مملکت و نحوه اجرای وظایف و هدف های هر وزارتخانه بنیان گذارده شد.
جمهوری اسلامی ایران
بر اساس قانون اسای، حکومت ایران، جمهوری اسلامی اعلام شد که در راس کلیه امور ولایت فقیه قرار گرفت و اداره امور بر عهده قوای سه گانه گذارده شد. تشکیلات فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران شامل 21 وزارتخانه، 5 سازمان وابسته به نهاد جمهوری اسلامی است.
تاریخ ایجاد ساختمان های اداری بزرگ در ایران به اوایل قرن 14 هجری شمس باز می گردد.
پیشینه فضاها و بناهای عمومی
پیشینه فضاها و بناهای عمومی در جهان
آگورا
انسان جدا از فضاهای فردی در زندگی نیازمند فضایی است که در آن خود را با دیگران ببیند و اجتماعی بودن خویش را بیازماید و به نمایش بگذارد و از آن بهره ببرد. یر اساس این نیاز است که انسانها یکجا نشین و سازمان یافته در طول تاریخ همواره فضایی همگانی داشته اند تا در آن خواسته های اجتماعی خود را عنوان کنند و اندیشه ها و هنرها و فرهنگ خود را در جمع بیازمایند و به داد و ستد فرآورده های خود با دیگران بپردازند. از اینرو می توان گفت که سنت گردهمایی در مجتمع های زیستی به تاریخ و شکل گیری نخستین مجتمع های زیستی انسان برمی گردد و از گذشته های دور تا به امروز در شهرها همواره فضاهایی برای اجتماع مردم و گفتگو در زمینه مسائل شهر وجود داشته است. نخستین فضاهای ساخته شده و تدوین یافته که انسانها برای برگزاری رابطه های جمعی خویش بنا کرده اند آگوراها و فوروم ها هستند.
آگورا در یونان فضایی محدود و مشخص برای وقوع فعالیت های اجتماعی شهر و یرگزاری آزادانه رابطه های اجتماعی و فرهنگی میان شهروندان بوده است. به طوری که برخورد اجتماعی با هم و مداخله آنام در امورسیاسی، اقتصادی و حتی فضایی و نیز فکری آنان در این فضا صورت می گرفت. این میدان های عمومی شهر نخستین بار در منطقه ای که به طور طبیعی چند خیابان به هم می رسند شکل گرفت.
این فضاها یک فرم هندسی خاص را دنبال نمی کرد، بلکه با گذشت زمان به شکل های منظم هندسی می رسید.
فوروم
فوروم ها را رومیان در هماهنگی با نظام اداری شهرهای خود و در جهت پاسخگویی به نیازهای خاص زندگی جمعی شان ساخته بودند. فوروم ها در هر شهر شکل مستقلی داشتند و فعالیت های اصلی از جمله امور اداری، تجاری، سیاسی، اجتماعی و گاهی مذهبی شهر در آنها صورت می گرفت و محل مهمترین مراکز شهری کانند بازارها، معابد، دادگستری و … بود و قلب تپنده شهر به شمار می رفته است.
پیاتزا
پیاتزا در فارسی در مقابل کلمه میدان قرار گرفته که مکان گسترده ای در شکل های متنوع و منظم و نامنظم هندسی است. حاصل گردهم ساخته شدن بناهایی است که هر یک شاخص نهادی اجتماعی و فرهنگی، مذهبی یا نقطه عطف نیازهای شهری هستند که معمولا در نقاط مرکزی شهر قرار می گرفتند. در این فضا گردهمایی های آزاد و بیشتر فعالیت های عمومی شکل می گیرند و فضای ساختمانی که دور تا دور بنای اصلی و مشرف به پیاتزا را احاطه کرده محدودیت و هویت کالبدی خاصی ندارد.
امروزه نیز قرن ها پس از یونان و روم باستان، اندیشه های مردم سالارانه ای که از گذشته بسیار دور در غرب زاده شده و پرورش یافته بودند، در قالب فضاهای عمومی دیگری همچون تالار شهر نمود یافته اند. و در حال حاضر این فضاها نیز جزء جدایی ناپذیر شهرهای امروزی محسوب می شوند. تالار شهر که در تمام دنیا به عنوان مردم مدارترین ساختمانهای عمومی شهر، از شان و منزلتی والا برخوردار است و مکانی برای انجام تمامی امور اجتماعی شهر است؛ تالار شهر در درجه نخست فضایی برای استقرار یکی از مردم سالارترین نهادهای شهری، یعنی انجمن ها و شوراهای شهر و سپس مرکزی برای گردهمایی های عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهری است. نقش این فضا در اکثر شهرهای دنیا گردهم آوری شهروندان و ترغیب آنها به همکاری با یکدیگر و مشارکت در امور شهر است. به همین جهت تالار شهر بایستی به همه شهروندان و فعالیتهای جمعی شهر تعلق داشته باشد. تالار شهر به مفهوم عام محلی است متعلق به مردم شهر و شورای شهر به عنوان نماینده مردم در آن امور اجتماعی شهر را حل و فصل می کند. به دلیل ارتباط تنگاتنگ این سازمان با شهرداری اغلب تالارهای شهر در کنار شهرداری ها بنا می شوند و جزء مجموعه شهرداری محسوب می شوند. امروزه در اکثر شهرهای دنیا بنایی با نام تالار شهر وجود دارد که ساختمان های بسیاری از آنها از قدمت تاریخی برخوردارند. از جمله تالار شهر منچسار که توسط Alfred Waterhouse معمار انگلیسی طراحی شده، ساختمانی به سبک گوتیک ویکتورین است که در سال 1877 ساخته شده است. در داخل تالار، نقاشی های دیواری Ford Madox Brown نقاش انگلیسی، تصاویر گویای شهر منچستر را در معرض دید شهروندان قرار داده است.
فصل دوم:
بررسي نمونه هاي مشابه
ساختمان توسعه فرمانداری شهر مشهد
ساختمان توسعه در زمینی به مساحت 1100 مترمربع شامل دو طبقه زیرزمین با پارکینگ، انبار و موتورخانه، 5 طبقه همکف الی چهارم با کاربری اداری و طبقه پنجم تقریباً معادل نصف سطح طبقات زیر آن که فضای هوارسان ها می باشد. زیر بنای کل ساختمان با توجه به توضیحات فوق معادل 7700 مترمربع و سطح محوطه سازی اطراف آن 3700 مترمربع می باشد.
ساختمان فرمانداری شهر مشهد یکی از پروژه های ویژه نوسازی میدان شهدا می باشد که در مرکز شهر مشهد و در ضلع جنوبی میدان شهدا در مجاورت ساختمان موجود شهرداری واقع شده است. به همراه محور صاحب الزمان و پارک هشت آباد در فاصله سالهای 1381 و 1382 مطالعات شهری آن انجام و نتایج به تایید کمیسیون ماده 5 شهر مشهد رسید و یکی از پروژه های موضوع مسابقه طراحی بوده که نهایتاً مهندسین مشاور تجیر برنده مسابقه طراحی انتخاب و در چهارچوب قرارداد، فعالیت های مطالعاتی و طراحی خود را آغاز نموده است.
ساختمان شهرداری مشهد
همچنین سایر مشخصات و ویژگی های ساختمان به شرح ذیل می باشد:
سال ساخت: شروع آبان ماه سال 1383 – خاتمه دی ماه سال 1385
کاربری: اداری
زیربنای ساختمان: 7700 مترمربع
مصرف انرژی:0/18 Kwh/m2
میزان انرژی مصرفی سالانه جهت گرمایش و آب گرم مصرفی: 0/04 Kwh/m2
ماه های سرد سال: آبان ماه الی فروردین ماه – شش ماه
ماه های گرم سال: اردیبهشت الی مهر – شش ماه
نوع سوخت جهت گرمایش: گاز طبیعی
نوع انرژی جهت سرمایش: برق
نوع سیستم گرمایش: هواساز
نوع سیستم سرمایش: هواساز
موقعیت جغرافیایی: محل ساختمان واقع در میدان شهدا در مرکز شهر مشهد و در استان خراسان می باشد.
معرفی شهر اقلیم
ساختمان فرمانداری شهرمشهد در مجاورت ساختمان قدیم شهرداری مشهد در مرکز شهر واقع در میدان شهدا احداث گردیده است.
در خصوص تاثیر معماری اقلیمی در طراحی پروژه به منظور رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، یکی از عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی ساختمان، سازگاری بنا با شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه می باشد که در این راستا طرح اولیه و معماری ساختمان نقش بسزایی در بهینه سازی مصرف انرژی دارد.
عوامل مورد توجه در معماری ساختمان که در رابطه با شرایط اقلیمی منطقه در ساختمان توسعه شهرداری مورد توجه قرار گرفته اند به شرخح زیر می باشند:
1- چون شهرستان مشهد در منطقه ای قرار گرفته است که نیاز به انرژی گرمایی در آن زیاد می باشد، معماری این ساختمان به طور کلی و بیشتر برای پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است، گرچه که مسائل دیگر نیز با توجه به اهمیت آنها در بهینه سازی هرچه بیشتر مصرف انرژی ساختمان در نظر گرفته شده اند.
2- ساختمان فرمانداری شهر به منظور کسب هرچه بیشتر انرژی خورشید در فصول سرد، در راستای جغرافیایی شمال- جنوب ساخته شده و از جداره های خارجی ضلع جنوبی آن که بیشترین سهم را به نسبت سایر اضلاع به خود اختصاص می دهد؛ در ساعات 9 صبح الی 3 بعداز ظهر قادر به کسب مقدار زیادی از انرژی تابشی خورشید می باشد.
3- با توجه به جهت غالب وزش طبیعی باد در مشهد که به صورت غرب- شرق می باشد، طول اضلاع ساختام در جهت شرقی و غربی تا حد ممکن کاهش یافته اند و این ساختمان در زمستان در معرض کمترین اثر بادهای نامطلوب قرار دارد.
4- با توجه به طرح کلی میدان شهدا و وضعیت موحود ساختمان قدیم شهرداری و موقعیت ساختام ن توسعه نسبت به ان در طرح مصوب، به منظور کاهش انتقال حرارت از جداره های خارجی، تا حد امکان سختمان طوری طراحی شده که نسبت چوسته خارجی ساختمان به زیربنای مفید آن حداقل باشد.
5-با توجه به طراحی کل معماری ساختمان و قوسی وبدن آن، سطح جداره های نورگذر در اضلاع نامطلوب سرد که شامل اضلاع شمالی، شرقی و غربی هستند، بسیار کاهش یافته و این جداره در ضلع جنوبی باری کسب هرچه بیشتر انرژی بیشترین حالت را به خود اختصاص داده است.
6- پنجره ها به طور کلی از نوع دو جداره استاندارد با قاب الومینیومی مجهز به سیستم ترمال بریک بسیار مرغوب و با درزبندی مناسب ساخته شده اندو به منظور درزبندی فضای بین پنجره ها و دیوارها از عایق با روکش آلومینیم استفاده شده است.
7- رنگ شیشه ها در قسمت خارجی تیره و در قسمت داخلی شفاف هستند که این مورد باعث نفوذ کمتر موج تابشی خورشید در تابستان خواهد شد.
8- به منظور کاهش بیشتر تابش نور خورشید از حداره های نورگذر به داخل ساختمان و همچنین با در نظر گرفتن زوایای تابش خورشید در اوقات گرم، در ضلع جنوبی از سایبان آلومینیومی استفاده شده و در اضلاع غربی و شرقی نیز با فرورفتگی جداره های نورگذر نسبت به جداره های غیرنورگذر باعث جلوگیری از تابش نور خورشید به داخل ساختمن شده است که نتیجه این امر کاهش بار برودتی در فصل تابستان خواهد بود.
9- با توجه به اتلاف بسیار زیاد انرژی از بام ها در فصول سرد در مناطق سردسیر، پشت بام این ساختمان کاملا عایق کاری شده است و زیر بام نیز سقف کاذب اجرا شده است. وجود اتاق مربوط به دستگاه های هخواساز در بام که سطح نسبتاً زیادی از پشت بام را به خود اختصاص داده است باعث کاهش هرچه بیشتر اتلاف انرژی گرمایی از بام در اوقات سرد سال شده است.
10- عایق کاری بام، اجرای سقف کاذب در بام و ایجاد سایبان(اتاق هواساز) در قسمت وسیعی از بام همان طور که در زمان های سرد باعث کاهش اتلاف انرژی گرمایی می گردند در اوقات گرم سال نیز از گرم شدن ساختمان در اثر تابش خورشید به بام جلوگیری کرده و موجب کاهش بار برودتی ساختمان می گردد.
11-با توجه به اینکه استفاده از فضاهای ساختمان به صورت منقطع می باشد، در این ساختمان در جداره های داخلی و خارجی از مصالح با اینرسی حرارتی زیاد استفاده نشده و جداره های خارجی نیز به گونه ای عایق کاری شده اند که انرسی حرارتی کمی برای ساختمان ایجاد کنند و در مجموع ساختمان از نظر وزن سطحی سبک اجرا شده است.
12- این ساختمان به منظور استفاده از جریان طبیعی هوا برای خنک شدن در اوقات گرم، بازشوهای مقابل هم، در تمام اضلاع و بخصوص در راستای شمالی و جنوبی دارد و در تابستان می تون با بازکردن پنجر ها، از جریان طبیعی هوا برای سرد کردن ساختمان استفاده کرد.
13- به منظور جلوگیری از نفوذ هوای سرد به ساختمان در فصول سرد از طریق درب های ورودی، این دربها به صورت زوج و با فاصله مناسب از هم اجرا شده اند و برای درب سمت خارج، پرده های هوا نیز پیش بینی شده است.
ضمناً مشخصات شهر مشهد و نوع اقلیم و اطلاعات هواشناسی آن به شرح زیر می باشد:
طول جغرافیایی(درجه، شرق یا غرب): 383و 59
عرض جغرافیایی(درجه، شمال): 16:و 36
ارتفاع از سطح دریا(m):970 متر
فشار هوای متوسط (میلی بار): 900
متوسط دمای سالانه و همچنین متوسط دمای هر ماه:(C)
متوسط دمای حداقل روزانه77C
متوسط دمای حداکثر روزانه212C
حداقل دمای هوا-21-C
حداکثر مای هوا373C
روز درجات گرمایش(بر اساس 181C)165
روز درجات سرمایش)بر اساس 181C) 130
متوسط نسبت رطوبت(1bm water/1bm dry air) درصد (21/5+89)/2=55/25
متوسط سرعت باد(m/s)25
جهت باد غالب: غرب به شرق
روزهای آفتابی سال: 342 روز
ویژگی های طراحی ساختمان
در طراحی معماری ساختمان فرمانداری شهر مشهد ضمن رعایت مصوبه شورای عالی اداری به شماره 431/13.ط مورخ 15/12/79 موضوع تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و تخصیص فضاهای مناسب و کاهش هزینه های تامین این نوع ساختمان ها و نشریه شماره 178 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع ضوابط طراحی ساختمن های اداری پیشوست بهش نامه شماره 1917/54-2206-102 مورخ 4/5/77، ایدئوگرام سازمان فضایی کمیسیون ماده 5 شهر مشهر تهیه شده توسط مهندسین مشاور باوند به هوراه مدارک تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای مسابقه طراحی و ابلاغ های کارفرما و مدیریت طرح در هدایت موضوع قرار داد لحاظ گردیده است با توجه به هدف استقرار کلیه مدیریت های عمومی شهرداری مشهد و به دلیل کمبودفضا در ساختمان موجود شهرداری، ساختمان فرمانداری شهر جهت توسعه و سرریز فعالیت های اداری شهرداری مشهد و با در نظر گرفتن خصوصیات زیر طراحی و اجرا گردیده است.
1- سیستم باز اداری(open office)برای ایجاد انعطاف فضایی و تغییرپذیری چیدمان فضاها منبعث از تغییر وظایف و مامورت های سازمان در آینده.
2- دسترسی روان مراجعین(visitor fluency) برای تسهیل در مراجعات فراوان مردمی به این ساختمن با سرعت بخشی به آن و ایجاد کیفیت های فضایی مناسب
همچنین ساختمان جدید می بایست از سویی فرم فضایی ساختمن موجود فرمانداری را کامل نموده و از سویی دیگر آن را نقض نکند به عبارت دیگر ساختمان جدید اگرچه نوساز است ولی در ترکیب با ساختمان قدیمی می بایست معرف مجموعه کالبدی واخدی برای شهرداری مشهد باشد به این منظور ساختمان توسعه شهرداری با فرم آزاد در پلان، معرف دستاوردهای نوین معماری کشور و در تداوم بازوهای کشیده ساختمان قدیمی(به صورت شکل لوبیایی مقعر نسبت به ساختمان موجود) طراحی و اجرا شده تا هدف های زیر تخقق بهشد:
– ایجاد حیاط مرکزی یکپارچه بین دو ساختمان برای ایجاد وحدت درونی مجموعه
– تکمیل فرم w شکل ساختمان قدیمی و ارائه یک مجموعه کالبدی واحد
– در برداشتن فضاهای باز قابل تغییرات چیدمان، راهروهای عریض جهت حرکت روان مراجعین
– نورگیری مستقیم و طبیعی فضاها و …
ضمناًٌ میزان ظرایب انتقال حرارت و سطوح و نسبتهای آنها و سایان و نوع آن به شرح ذیل می باشد:
ضریب انتقال حرارت کف: 0/64 〖w/m〗^2 k
ضریب انتقال حرارت سقف نهایی:0/38 〖w/m〗^2 k
ضریب انتقال حرارت دیوارهای جانبی:0/59 〖w/m〗^2 k
ضریب انتقال حرارت پنجره ها: 2/4 〖w/m〗^2 k
مساحت پنجره های ساختمان:940 m^2
مساحت پنجره های جنوبی ساختمن:425 m^2
زیربنای کل ساختمان:7700 m^2
زیربنای طبقات همکف الی چهارم(بدون زیرزمین ها و فضاهای هوارسان ها در طبقه پنجم) 4850m^2
نسبت مساحت پنجره های جنوبی ساختمان به کل پنجره ها:0/45
نسبت مساحت پنجره های جنوبی ساختمنا به زیربنای ساختمان(طبقات همکف الی چهارم):0/09
سایبان و نوع آن: در جنوب لوور آلومینیومی و در شرق و غرب عقب نشینی پنرجه به میزان حدود یک متر نسبت به امتداد نما
ویژگی های تاسیسات ساختمان
تاسیسات این ساختمان، شامل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به شرح زیر می باشد که با توجه به بهینه سازی مصرف انرژی طوری طراحی شده اند که بتوان با اعمال کنترل های لازم به نحو چشم گیری در مصرف انرژی صرفه جویی های لازم را به عمل آورد.
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل: الف) سیستم سرمایش و گرمایش
این سیستم با توجه به کاربری ساختمان مجهز به دستگاه های هوارسان به صورت تهویه مطبوع مرکزی و هماهنگی با کاربری و ساعت کاری فضاهای مختلف طراحی شده اند. با استفاده از این روش می توان دمای داخخل را به صورت مرکزی در دماهای توصیه شده و در مبحث نوزدهم نگه داشت و از کنترل دما به صورت انفرادی و سلیقه ای و ایجاد دماهای متفاوت در فضاهای گوناگون و زمان های کاری متفاوت جلوگیری نمود.
در ضمن با توجه به مرکزی بودن این سیستم امکان نصب هرگونه تجهیزات کنترل مدرن بر روی آن مسیر خواهد بود که به طور مثال هم اکنون کلیه تجهیزات کنترلی که در دستگاههای هوارسان این ساختمان نصب شده اند مجهز به حسگر دمای هوای خارج می باشند که نصب آن بر روی این سیستم ها در مبحث نوزدهم مقرارت ملی ساختمان تاکید شده است و در سیستم سرمایش از ترموستات های مرحله ای و سنسور هوای خارج به این منظور استفاده شده است.
ب) سیستم آب مصرفی
– در این قسمت از سیستم بوستر پمپ با مکانیزم دور متغیر استفاده شده است که با توجه به مصرف آب در دبی و زمان های مختلف، فشار ثابتی را برای سیستم تأمین می کند و کاربرد درایو دور متغیر و تابلو کنترل هوشمند این سیستم از مصرف بیهوده انرژی در روشن و خاموش شدن های زیاد پمپ ها در پیک باری این سیستم جلوگیری می نماید
– در سیستم آب گرم مصرفی ساختمان همان طور که در مبحث نوزدهم مقرارت ملی ساختمان تأکید شده از منابع ذخیره آب گرم که کاملاً عایق کاری شده اند و مجهز به ترموستات برای کنترل درجه حرارت آن می باشند استفاده شده است.
– همچنین برای تامین آب گرم مصرفی در تابستان از یک دستگاه دیگ با ظرفیت متناسب به صورت جداگانه استفاده شده که این امر باعث می شود تلفات حرارتی در دیگ های بزرگ و کارکرد مشعل های بزرگ در تأمین مصارفجزئی از بین برود.
– به منظور کاهش مصرف آب گرم، اجرای لوله کشی برگشیت آن تا نزدیکترین نقطه به محل مصرف انجام شده است.
پ) سیستم تعویض هوا
این سیستم برای تعویض هوا در سرویس های بهداشتی، پارکینک ها، موتورخانه به صورت مرکزی در نظر گرفته شده تا امکان کنترل کارکرد آنها وجود داشته باشد.
ت) عایق کاری
به منظور رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی عایق کاری تجهیزات و سیستم های تاسیساتی به شرح زیر انجام گردیده است:
– بدنه کلیه دستگاه های هوارسان به صورت دو جداره و با عایق در نظر گرفته شده لست که بدین ترتیب اتلاف حرارتی از بدنه دستگاه ها به حداقل ممکن رسیده است.
– کلیه کاناهای هوارسان رفت و برگشت و لوله های آب رسانی و تهویه مطبوع در داکت ها، سقف های کاذب و فضاهایی کهخ به صورت نمایان اجرا شده اند عایق کاری گردیده اند.
منابع ذخیره آب گرم مصرفی در موتورخانه عایق کاری شده اند.
ث) جلوگیری از اتلاف هوای تهویه شده:
به منظور جلوگیری از اتلاف هوای تهویه شده در ورودی های ساختمان امکان نصب پرده هوا پیش بینی شده است. به این منظور ورودی و خروجی های اصلی ساختمان مجهز به درهای اتوماتیک دو مرحله ای هستند.
ج) سیستم روشنایی:
در این سیستم خط بندی چراغ ها و سربندی آنها در تابلویی که به این منظور پیش بنی شده به صورتی طراحی شده که امکان کنترل و روشن و خاموش شدن چراغ ها د رزمان ها و مکان های مختلف به صورت مرکزی وجود دارد.
طرح این بنا به صورت پلن باز می باشد و فضاهای داخلی به وسیله پارتیشن تقسیم بندی شده اند. اسکلت این
ساختمان اداری شهرداری تبریز
ساختمان شهرداری1 در میدان ساعت شهر واقع است و به سال 1314 در گورستان متروك كوی نوبر و با نظارت مهندسان آلمانی ساخته شد و نقشه آن دقیقاً مشابه ساختمان های آلمان در خلال دو جنگ جهانی اول و دوم است.
ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است
زیربنای این ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است و برج ساعت آن، كه به «بیگ بن لندن» شباهت زیادی دارد، دارای 4/30 متر ارتفاع بوده و طرح بنا، عقابی در حال پرواز است
(ساختمان شهرداری تبریززیربنای این ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است.)
کاخ شهرداری تبریز در مرکزی‌ترین نقطه شهر تبریز و در میدان شهرداری (ساعت) این شهر واقع شده‌است.
کاخ شهرداری تبریز از ابتدای احداث تاحال، به‌عنوان ساختمان شهرداری شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه باتقسیم شهر تبریز به‌هشت منطقه، این بنا به‌عنوان شهرداری مرکزی شهر تبریز محسوب می‌شود. البته امروزه نیز، اکثر امور عمرانی و اداری شهرداری تبریز در این تالار و عمارت متمرکزشده‌است.
(ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است)
ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است
کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه‌ای است که باطنین موزون زنگ‌هایش، هر ۱۵ دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به‌گوش مردم تبریز می‌رساند.
نمای خارجی این بنا از سنگ تراشیده‌شده‌است و نقشه ساختمان شبیه به‌طرح یک عقاب درحال پرواز می‌باشد که با نمونه ساختمان‌های کشور آلمان، قبل از جنگ جهانی دوم مطابقت دارد.
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین2
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
طرح از دو بخش یا دو ساختمان مجزا تشکیل شده. ساختمان اصلی در برگیرنده استدیوهای پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداری و … است، ارتفاع آن۲۳۰متر و مساحت آن ۴۰۵۰۰۰متر مربع می باشد. و به شکلی نمادین (از نظرمقیاس شهری) بهصورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می رسندو مکعبی را تکمیل می کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائینی) در سمتیدیگر ساخته اند.
دو قطعه از سازه انتهایی این ساختمان که به صورت بر ج های دو قلو ساخته شده، در آسمان به هم متصل شده است. وصل کردن این دو قطعه از برج های دو قلو باعث به هم متصل شدن این دو برج به صورت متمایل شده به طوری که شکل این برج در نهایت عدد ۸ را نشان می دهد. این برج بعد از مقر تلویزیون ملی چین CCTVمی باشد. دو بازوی این برج های دوقلوی ۲۳۴ متری، تا ۷۰ متر در آسمان به سوی هم متمایل می شوند تا در نهایت به هم برسند. مهندسان این سازه که اکثرا آلمانی هستند، هر روز تنها یک ساعت در آستانه سحر فرصت داشتند تا عملیات متصل کردن بازوهای این دو برج را انجام دهند. تنها در این ساعت از روز است که ساختمان سازه کمترین تاثیر را از تغییرات درجه هوا می گیرد. در ساعات دیگر شبانه روز، تغییرات ایجاد شده در سازه فلزی ساختمان و انبساط فلز در صورت گرمای خورشید، عملیات پیچیده متصل کردن بازوی برج ها را دشوار می کند. اسکلت بیرونی این سازه عجیب از ۱۰هزار قطعه میله فلزی تشکیل شده است. این ساختمان چنان عجیب و پیچیده است که هیچ کدام از قوانین ساختمان سازی در چین شامل آن نمی شود. به همین دلیل مقامات شهر پکن پیش از شروع کار ساخت این سازه در سپتامبر سال ۲۰۰۴، یک گروه ۱۳ نفره از مهندسان چینی را مسوول بررسی شرایط ساخت این ساختمان کردند. این گروه بعد از ۲ سال بررسی، سرانجام نظر مساعد خود را اعلام کرد و مقامات شهر پکن هم اجازه شروع کار را دادند. بازوهای این برج های دوقلو به وسیله یک سایه بان که ۱۱ طبقه از این ساختمان را پوشش می دهد به هم متصل می شود. الی شیهان، مهندس آلمانی شرکت متروپلیتن در سال ۲۰۰۲ در رقابت بین المللی برای طراحی و ساخت این ساختمان برنده شد و کار طراحی و بعد ساخت آن را شروع کرد.
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین مساحتی بالغ بر ۵۵۳۰۰۰ متر مربع دارد که O.M.A (دفتر و تیم طراحی رم کولهاس) آن را طراحی نموده است.
این طرح از دو بخش یا دو ساختمان مجزا تشکیل شده. ساختمان اصلی در بر گیرنده استدیوهای پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداری و … است، ارتفاع آن ۲۳۰متر و مساحت آن ۴۰۵۰۰۰ متر مربع می باشد. و به شکلی نمادین (از نظر مقیاس شهری) به صورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می رسند و مکعبی را تکمیل می کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائینی) در سمتی دیگر ساخته اند.
ساختمان دوم که3 O.M.A آن را طراحی کرد در بر گیرنده هتل، سالن آمفی تئاتر و فضای نمایش است که در کنار برج اصلی و به صورت یک تک برج با مقطع سهمی شکل خود نمایی می کند. مساحت این ساختمان ۱۱۶۰۰۰ متر مربع می باشد.
به علت هوای آلوده و پر از گرد و غبار پكن برای مقاومت بیشتر سعی شده كه از شیشه های با تركیبات خاص برای نما استفاده شود . نمای ساختمان از كرتین وال است
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
طراحی لابی این ساختمان كه پذیرای روزانه 30000 نفر باشد بسیار مهم بوده و این ساختمان شامل 99 آسانسور می باشد .
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
(سایت ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
(سایت ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
اگوست 2006 ( بیش از 400 طراح روی پروژه كار می كنند)
ساختمان اداری سویس ری4
اين بناي زيبا در مركز لندن با 180 متر ارتفاع ، ششمين بناي بلند اين شهر است . شهري كه با حمايت مناسب قانوني در برابر هجوم ساختمانهاي بلند مقاومت نشان داده و در پي حفظ تماميبافتهاي قديمي است .
ساختمان اداری سویس ری با کاربری تجاری در مرکز شهر لندن
شهرت اين بنا نه فقط به دليل جذابيت بصري و جرأت قرار گرفتن درميان بافتهاي قديمي لندن كه به خاطر معماري بزرگ آن نورمن فاستر است . معماري كه در طول زندگي حرفه اي خود با طراحي و ساخت چندين شاهكار معماري و كسب ده ها جايزه بزرگ معماري بي شك نامش درتاريخ معماري ثبت خواهد شد.
ساختمان در محل سابق بالتيك اكسچنج – بورس جهاني كشتي _ است كه در آوريل 1992 با انفجار بمب ارتش جمهوري خواه ايرلند متحمل صدمات زيادي شد . ميراث فرهنگي انگلستان اصرار داشت كه اين بناي قديمي بازسازي يا مرمت شود . بنابراين بيشتر باقيمانده هاي ساختمان با دقت برداشته و بخش داخلي سالن بورس و بناي خارجي آن نگهداري شد . اما به دليل صدمات زياد بازسازي كامل بنا ممكن نبود و پيشنهاد ساخت (( برج هزاره لندن )) در اين مكان مطرح شد.
 مراحل طراحي بنا5
موقعيت استثنائي اين زمين ، به دليل وجود بافتهاي قديمي و همچنين تاريخچۀ آن ، به نظارت دقيق دولت بر آن انجاميد طبق قانون ، ساختمان جديد نبايد منظرۀ گنبد سنت پل را محدود مي كرد يا ازديد آن مي كاست . نقشۀ برج پيشنهادي (( هزارۀ لندن))نورمن فاستر و همكاران به دليل مغايرت باحفظ بافت سنتي تأييد نشد اما طرح ديگري از آنها پذيرفته شد . طرح جديد فاستر شبيه ميوۀ كاج است كه با كمك تكنيك مدل سازي پارامتري رايانه اي به دست آمده است اين شكل علاوه بر آنكه ديد ساختمانهاي مجاور را كم نمي كرد به دليل ساختار آيروديناميكي از شدت باد در اطراف برج هم مي كاست . اين اولين آسمان خراش همگام با طبيعت وقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید